Analiz, arıtma, araştırma ve eğitim, atık, depolama, enerji, geri dönüşüm, hava kirliliği, su, temizlik ve yüzey çalışmaları alanlarından hizmet veren yüzlerce firma ile network sağlamak

  

Çevre için farkındalık yaratmak

  

Çevresel sorumlulukların yerine getirilmesine katkıda bulunarak gelecek nesillere yarar sağlamak

  

En yeni teknoloji ve hizmetleri ulusal ve uluslararası ziyaretçilere sunmak

  

Sürdürülebilir iş anlaşmalarıyla ihracat ve iş hacimlerini artırma fırsatı yakalamak

  

Uluslararası temsilcilerinin yanı sıra kamu kuruluşu yöneticileri, yerel yönetim temsilcileri, KOBİ ve özel sektör karar vericileri, çevre teknolojileri araç ve ekipman üreticileri, sanayiciler, organize sanayi bölgesi yetkilileri ile iletişim kurmak