Atıktan mamul ve yarı mamul üreten sektör temsilcileri

  

Belediyeler

  

Finans ve leasing kuruluşları

  

Kamu kuruluşları

  

Makine araç ve ekipman üreticileri

  

Medya kuruluşları

  

Mühendisler

  

OSB yetkilileri

  

Sanayiciler