Kentsel, Çevre, Temizlik Araç ve Gereçleri

Kentsel, Çevre, Temizlik Araç ve Gereçleri

Yeşil Enerji

Yeşil Enerji

Katı Atık

Katı Atık

Su ve Atık Su

Su ve Atık Su

Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı

WE-CYCLE

Dirençli Kent olma yolunda, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için kentte atık oluşumunun engellenmesi, azaltılması, atıkların kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılması, toplumda geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması, farkındalık yaratmak ve kaynakların lüzumsuz kullanımının önüne geçmek amacı ile bir fuar düzenlemek.

Etkinlik Takvimi
Kentsel, Çevre, Temizlik Araç ve Gereçleri