Yaşanılabilir bir gezegen için; uzmanlar We-Cycle’da konuştu

We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı’nda, akıllı şehirlerde ölçülebilir ve yerinde dönüştürülen atık sistemleri, temiz çevre ve doğayı koruma hakkında pek çok uzman görüşünün yer aldığı panel ve seminerler düzenleniyor. 12 Mayıs Perşembe günü fuarizmir’de kapılarını açan ve 14 Mayıs Cumartesi bugün sona erecek olan fuar,  İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve EFOR Fuarcılık işbirliğiyle düzenleniyor. We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı Türkiye’de kamu ve özel sektör işbirliği ile düzenlenen ilk fuar olma özelliğini taşıyor. 


Çöpümüze sahip çıkmalıyız

Kuruluş amacının insanların geri dönüşüm, tüketim, sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları ve atık konusunda farkındalıklarını arttırmak olduğunu belirten Çöpüne Sahip Çık Vakfı Genel Müdürü Emrah Bilge, “Vakfımız 2015 yılında İstanbul’da kurulmuş olan bir sivil toplum kuruluşudur. Toplumda geri dönüşüm konusunda davranış dönüşümünü yaratmak amacıyla yerel yönetimlerle işbirliği ile çalışıp eğitim,  farkındalık ve bilgilendirme projeleri gerçekleştiriyoruz” dedi. Bilge We-Cycle Fuarı hakkında şunları söyledi: “Fuar çok zengin görünüyor farklı disiplinlerden geri dönüşüm ve teknolojileri ile ilgili katılım var. Ben böyle bir fuarın yapılıyor olmasını çok kıymetli buluyorum. Türkiye’de bundan beş yıl önce akla bile gelmeyen bir konunun bir fuara konu olması ve bu kadar firmanın ve kurumun bu fuara katılıyor olması çok kıymetli.”


Dijital çözümler atık yönetim sisteminde çok önemli 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Geri Dönüşüm ve Sanayi Sektör Meclis Üyesi olan ve atık sektörü yönetimi mevzuatı konusunda 25 yıllık deneyime sahip Ergin Erdinç, “Bilişim çağını yaşadığımız günümüzde geri dönüşüm sektöründe bir takım süreçleri yönetmek için artık bilgi işlem teknolojileri ve yazılım altyapısı kullanıyoruz.  Ülkemiz koşullarında akıllı kentler yaratmak için geri dönüşümde dijital çözümler üretmek için çalışıyoruz. We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı İzmir’de ilk kez yapılıyor, bu fuarında İzmir’de yapılan diğer fuarlar gibi kalıcı ve sürdürülebilir olacağına gönülden inanıyorum” dedi. 


Önce fark edelim sonra değiştirelim

“Yeşil Doğa” program yapımcısı Güven İslamoğlu fuar ziyaretçileri tarafından yoğun ilgi gören “Gezegenimiz Bize Ne Demek İstiyor” adlı bir sunum gerçekleştirdi. İslamoğlu “Biz çevreciliği çöp toplama ve geri dönüştürmeye indirgedik ancak çevrecilik günümüzde başka bir boyutta ele alınmak zorunda.  Dünyada çevreciliğin terminolojisi yeniden yazılmalı ve ağaç dikmek,  lamba kapatmaktan daha ileriye gitmelidir.  Aslında çoğu şeyi ilkokulda öğrenmemiz gerekiyordu üzgünüm ki bu konuda toplum olarak geri kaldık. Ancak tüm söylediklerime rağmen dünya için pek çok konuda geç kalınsa da umutsuz değilim. Bu fuarların alt yapılarının oluşturulması için ben 15 yıldır çaba veriyorum ve farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Bu fuarda gördüğümüz teknolojiler çok güzel ancak, Türkiye’ye çok geç geldi.  Bugün bile gelmiş olmasından çok memnunum. Dünya için hala umut var tabi ki, o teknoloji bilgi ve birikim var. Önemli olan bunu aktive etmek, farkında olmadığımız bir şeyi değiştiremeyiz. Değişimin en önemli noktası farkındalıktır” dedi. 

 

Atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması gerekli

EGEPLASDER Yönetim Kurulu Başkanı Şener Gençer, “ Geri dönüşüm ve çevre hepimiz için çok önemli bir konu. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için, kentlerde atık oluşumunun engellenmesi ve azaltılması, atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılması büyük önem taşıyor.  Şu an ülkemiz bunu başaramasa da bu konunun artık çok önemli olduğunu hepimiz bilmeliyiz. Plastik atıkları göllerde akarsularda denizlerde sokaklarda görmek tabi ki kimseyi mutlu etmez. Ancak bu durumun tek sorumlusu plastik sektörü değildir. Aralarında plastikte olan binlerce ton atık çevreye doğaya zarar veriyor. Ancak atıklar kendi başlarına çevreyi kirletelim diye hareket etmiyorlar, bu atıkları buralara insanlar atıyor. Bu konuda farkındalık yaratmak istiyorsak anaokulundan itibaren çocuklarımızın eğitilmesi,  bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bu konunun paydaşı konumunda olan tüm kamu otoritelerinin, dünya örgütlerinin, kamu ve özel eğitim kurumlarının sanayicilerin katılımı ile ortak stratejiler geliştirilmesi şarttır. Biz Egeli sanayiciler olarak bu noktada üstümüze düşen tüm sorumlulukları yerine getirmek mecburiyetindeyiz” dedi.

 

Bu fuar İzmir’e çok yakıştı

İzmir’de faaliyet gösteren Çukurova Holding’e bağlı atık yönetim şirketi ATKASAN  Firmasının Genel Müdürü  Çevre Yüksek Mühendisi Lütfü Kıpkıp, “ Fuarlar kenti İzmir’de bu fuarın gerçekleşmiş olması bir İzmirli olarak beni çok mutlu etti. Ben uzun yıllardır atık yönetimi üzerine çalışıyorum.  Yıllar içerisinde hem belediyeler hem de sanayi kuruluşlarında atık yönetimi üzerine ortak çalışmalar yürüttük. Günümüzde atık yönetimi, atıkların bertaraf edilmesinden çok, kaynak olarak değerlendirilmesini önemli kılıyor ve biz bu kaynağı değerlendirerek hammaddeye dönüştürüyoruz. Bunu yaparken en temel amacımız ise, sürdürülebilirliği sağlamak, doğal kaynakların korurken enerji ve maliyet tasarrufu yapmak ve kirliliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktır. 

 

Atıkları kaynağında ayrıştırmak ve dönüştürmek toplumun kültür düzeyi ile ilgilidir

PETKİM SOCAR’dan İktisatçı Dr. Mevlüt Çetinkaya, “Dünyada geri dönüşümde sürdürülebilirliği aktif bir şekilde uygulayabilmemiz için, küresel ve ulusal olarak toplumsal bütünün tüm alanlarının entegre bir şekilde çalışması gerekir. Toplumun politik, kültürel, sosyal ve ekonomik alanlar olmak üzere dört tane direği vardır, bunların ayrı ayrı işleri, işlevleri ve aktörleri vardır.  Geri dönüşümde sürdürülebilirliğin olması için toplumu oluşturan bu 4 ana direkten en önemlisi kültürel alandır. Kültür o toplumun değer yargıları gelenekleri inançlarıdır. Atıkları kaynağında ayrıştırmak ve dönüştürmek te o toplumun kültür düzeyi ile ilgilidir. Biz eğer toplum olarak, ürettiğimiz ve tükettiğimiz ürünleri kaynağında doğru bir şekilde ayrıştırırsak geri dönüşümde çok ciddi maliyet avantajı sağlayabileceğiz. Dünyada geri dönüşümde sürdürülebilirlik konusunda, soruna çözüm üretmek ile sorunun büyüme hızı arasında çok ciddi bir açık var. İnsanlık son yıllarda konuya bilimin ışığında yeni bir bakış açısı getirdi, çözüm döngüsel ekonomi. Döngüsel ekonomi modeli; doğanın düzeni ve dengesi korunurken, döngüsü gözetilerek kaynakların sadece günümüzün değil, gelecek kuşaklarında ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmesidir” dedi